Denetim Kurulu Üyelerimiz

Adı

Görevi

Ozan ÖZEN

Denetim Kurulu Başkanı

Ali TAYLAN

Üye

Nazlı Zeynep GÜNEY

Üye

Denetim Kurulu Yedek Üyelerimiz

Adı

Görevi

Kudret TÜRK

Üye

Ahmet Nursi KARTAL

Üye

Enes Burak KOLCU

Üye