Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Adı

Görevi

Ozan ÖZEN

Yönetim Kurulu Başkanı

Yahya SAĞIR

Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Mehmet ALEMDAR

Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Murat ERDOĞAN

Genel Sekreter

Hasan Önel BÜLBÜL

Sayman Üye

Gülçen GÜN

Üye

Mehmet DANYELİ

Üye

Yönetim Kurulu Yedek Üyelerimiz

Adı

Görevi

Mustafa ALTUNALAN

Yedek Üye

Kamil BAKIRCI

Yedek Üye

Nihan GÜNELİ

Yedek Üye

Armagan DERGİN

Yedek Üye

Elif GÖKÇELiK

Yedek Üye

Murat DURAN

Yedek Üye

Yunus Emre ÖZÇELİK

Yedek Üye