Disiplin ve Etik Kurulu Üyelerimiz

Adı

Görevi

Muhammed Fatih ERKUL

Disiplin ve Etik Kurulu Başkanı

Nazlı Zeynep GÜNEY

Üye

Enes Burak KOLCU

Üye