Neden PTYD?

Profesyonellerin Buluştuğu Çatı

Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği

Vizyonumuz

Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği olarak; topluma, üyelerimize, hizmet verdiğimiz sektöre ve sektörün paydaşlarına karşı sorumluluğumuzun bilincinde olmak ve faaliyet gösterdiğimiz sürece güvenilir ve sürdürülebilir şekilde hizmet etmek. Bunu yaparken, toplumun farklı kesimlerinden farklı inanç ve görüşlere sahip kişileri de bir araya getirerek, herkesin aynı amaç uğruna çalışması için elverişli ortamı sağlamak ve sektörün gelişmesini desteklemek.

Misyonumuz

Tesis Yönetimi Sektörü’nde halkımızı bilinçlendirmek, sektör paydaşları arasında sağlıklı bir iletişim ağı kurmak, dernek üyelerine her türlü destek ve yardımı vererek bu alandaki eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmek, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen ve çağdaş bir vizyona sahip olan Tesis Yönetim Sektörünü’nün ve ilgili kuruluşlarının güçlenmesine katkıda bulunarak önde gelen sektörel dernek temsilcilerinden biri olmak.

Değerlerimiz

Gönüllü Temsil

Derneğin, misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan tüm çalışmalarımız gönüllülük esasına dayanır.

Şeffaflık

Tüm faaliyetlerimizde şeffaf ve güvenilir olmayı ilke edinerek kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde bilgi erişimi sağlar ve sunarız.

Doğruluk

Taraflı her türlü ifadeden uzak durarak gerçekleri yorumsuz bir şekilde ifade eder ve doğruluğundan emin olduğunda paylaşırız.

Ön Yargısız

Derneğin tüm süreçlerinde ön yargısız davranarak farklı fikir, görüş ve önerilere açık, farklı siyasi görüşlere saygılı ve eşit mesafede dururuz.

Adil

Olaylara ve konulara objektif yaklaşır, dernek üyelerimizin hakkını menfaat gözetmeksizin koruruz.