Daha Güçlü Adımlarla, 

Birlikte Yarınlara!

Aşağıdaki Üyelik Şartlarını Karşılıyorsanız Lütfen yandaki PTYD üye başvuru forumu indiriniz.

Formu doldurduktan sonra info@ptyd.org mail adresine göndermenizi rica ederiz.

BİRLİKTEN, KUVVET DOĞAR

Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği – PTYD

Professional Facility Managers Association – PFMA

Kimler Üye Olabilir

Gerçek Kişilerin Üye Olma Şartları:

En az 10 (on) yıllık mesleki tecrübesini Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü ile Sosyal Sigortalar Meslek Kod Listesine göre;

 • 1219.07 Tesis Yöneticisi,
 • 5153.02 Apartman İdarecisi,
 • 1431.04 Spor Tesisi Yöneticisi,
 • 1321.07 Enerji Yöneticisi,
 • 5151.06 Hausekeeping Yöneticisi,
 • 1212.03 İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi,
 • 1439.03 Müşteri İlişkileri Yöneticisi -Crm,
 • 1213.25 Proje Yöneticisi,
 • 1342.03 Sağlik Yöneticisi,
 • 1120.42 Tepe Yönetici-İcra Kurulu Başkanı –Ceo,
 • 1120.43 Tepe Yönetici-Mali İşlerden Sorumlu –Cfo,
 • 1323.02 Üst Düzey Yöneticisi –İnşaat,
 • 1219.03 Üst Düzey Yöneticisi -İş Hizmetleri,
 • 1323.01 Yönetici –İnşaat,
 • 1219.01 Yönetici -İş Hizmetleri,
 • 1221.04 Yönetici-Gayrimenkul İşleri,
 • 1213.02 Yönetici-Kamu Ve Özel Teşebbüse Ait Hizmetler,
 • 1213.04 Yönetici-Sigorta,
 • 1120.45 Yönetici-Spor Kulübü,
 • 3259.08 Acil Yardım Ve Afet Yöneticisi,
 • 2133.03 Atik Yöneticisi,
 • 1343.03 Huzurevi Koordinatörü,
 • 1343.04 Huzurevi Müdürü,
 • 1120.34 Koordinatör-Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür, Sosyal İşler,
 • 1120.35 Koordinatör-Eğlence, Lokanta, Otel,
 • 1120.36 Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi,
 • 1120.37 Koordinatör-İş Hizmetleri, Temizleme, Kişisel Bakim,
 • 1311.07 Kooperatif Başkan Yardımcısı,
 • 1311.04 Kooperatif Başkanı,
 • 1120.30 Kooperatif Birliği Genel Müdürü,
 • 1120.31 Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı,
 • 1311.05 Kooperatif Müdürü olarak belgeleyen gerçek kişiler, üye olabilir ancak yönetime giremezler.
 • Tesis Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı – 17UMS0640-6 ve Tesis Yöneticisi Ulusal Yeterliliği 18UY0354-6’ne göre Tesis Yöneticisi (Seviye 6) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olan gerçek kişiler,
 • Kentsel Dönüşüm (Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Uzmanları İle Lisanslı Değerleme Uzmanları) ,Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi, Nitelikli Hesaplamalar, Kamulaştırma, Yangın, Şehir Ve Bölge Planlama, Mimarlık, İç Mimarlık, İnşaat, Çevre, Peyzaj, Kentsel Dönüşüm (Mühendislik-Mimarlık),Bilgisayar, Enerji, Eğitim, Turizm, Muhasebe, Kurumsal Yönetim, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Sigorta temel uzmanlık alanlarında adlî ve idarî yargı alanında Bilirkişilik Daire Başkanlığının Bölge Bilirkişi listelerine kayıtlı olan gerçek kişiler,

   

Kooperatiflerin Üye Olma Şartları:

 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ( K.M.K.) hükümlerine tabi olmamakla beraber üyelerinin ana gayrimenkullerini inşa etmek amacı ile birleşerek meydana getirdikleri “ Bina, İş Merkezi, Alışveriş Merkezi (AVM), Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Toplu Yapı (Site) Yapı Kooperatifleri ile İşletme Kooperatifine dönüşmüş Kooperatif yönetimler adına Genel Kurullarınca ve/veya temsilciler kurullarınca yetkilendirilmiş Yönetici/ Yönetim Kurulu Başkanı / Yönetim Kurulu üyesi, Yönetici/ Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirildi ise bordrolu olarak çalışan Müdür işveren vekili.

 

“Kooperatif Özel Üye” olurlar. Yönetimde bulunamazlar.

Üye Olmak İçin Gerekli Evraklar:

Derneğe üye olarak başvuracak tüm adaylar iki dernek üyesinin referansını içeren Dernek Üyeliği Başvuru Formunu doldurarak ve Disiplin ve Etik Kurulu Yönetmeliğini kabul ve beyan ederek imza eder ( tüzel kişiler, sair kurumlar ve kooperatif tüzel kişilikleri başvurularında ayrıca kaşe bulunur) .

 

Ayrıca;

 • Tüzel kişi adaylarından faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve üye başvuru formu, tüzel kişilerin yetkilendirdiği gerçek kişilerden kimlik belgesi, Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve Diğer Adres Belgesi, Adli Sicil Kaydı Sorgulama, Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,

 

 • Gerçek kişi üye adaylarından kimlik belgesi, Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve Diğer Adres Belgesi, Adli Sicil Kaydı Sorgulama, Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, gerçek kişi üye koşullarında bulunduğu hali ile ilgili baro, oda, vakıf, üniversite ve kurumlardan ad ve ünvana yazılı olarak hizmet, süre belgesi alınacaktır.

 

 • Sair Kurum Özel üye adaylarından Karar Defteri Noter Açılışı Ön Sayfa Fotokopisi, İlgili Vergi Dairesinden alınmış Potansiyel Vergi Numarası, ilgili Tapu Dairesinden alınmış yönetim planı kopyası, En son yapılmış genel kurul kararının noterden tasdikli fotokopisi, yönetici / yönetim kurulu imza sirküleri ve üye başvuru formu, sair kurum özel üye adayının yetkilendirdiği gerçek kişilerden kimlik belgesi, Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi, Adli Sicil Kaydı Sorgulama, Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama, sair kurum yönetim kurulu /yöneticisi tarafından yetkilendirilmiş müdür işveren vekili ise SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, gerçek kişi üye koşullarında bulunduğu hali ile ilgili sair kurum yönetim kurulu / yöneticisi tarafından antetli kağıda yazılmış ve kaşe imza edilmiş şekli ile ad ve ünvana yazılı olarak üye olma talep yazısı alınacaktır.
 • Üniversitelerin Acil Yardım ve Afet ,Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İş Sağlığı ve Güvenliği ,İşletme, İşletme, İşletme Yönetimi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı , ,Konaklama İşletmeciliği, Mimarlık, Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans, Otel Yöneticiliği ,Peyzaj Mimarlığı ,Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ,Turizm ve Otel Yöneticiliği, Yerel Yönetimler, Yönetim Bilimleri ,Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi, Enerji Tesisleri İşletmeciliği, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İşletme Yönetimi, Kooperatifçilik, Marina İşletme, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yapı Denetimi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Yapı Yalıtım Teknolojisi, Yerel Yönetimler iki yıllık ön lisans ve dört yıllık lisans bölümleri Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi , İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme, İşletme Mühendisliği, Gayrimenkul Geliştirme, Eğitim Yönetimi, Afet Risk Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Tesis ve Gayrimenkul Yönetimi yüksek lisans ve doktora programlarından mezun, bu bölümlerde akademik personel olarak görev almış gerçek kişiler,

 

 • Kat Mülkiyeti Hukuku, Gayrimenkul Hukuku alanında beş yıl süre ile çalışmış avukatlar,

 

 • Bina ve Tesis Yönetimi alanında bir yıl süre ile çalışmış mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, bağımsız denetçiler,

 

“Gerçek Kişi Üye” olurlar.

Tüzel Kişilerin Üye Olma Şartları:

 • Ticaret odalarının “Tescil İlan Kuruluş / Sicil kayıtları” ‘olan ve en az 1 ( bir) yıllık süre ile kayıtlı olan tüzel kişiler, limited ve anonim şirketler,

 

 • 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre emlak, apartman ve site yöneticiliği iştigal alanı ile sınırlı olmak kaydı ile en az 1 ( bir) yıllık süre ile esnaf ve sanatkâr siciline tescil ve kayıt yaptırmış ve Sicil Gazetesinde ilan edilmiş olan tüzel kişiler

 

“Tüzel Kişi Üye” olurlar.

Gerçek ve Tüzel Kişi Olmayan Sair Kurumların Üye Olma Şartları:

 • İşyeri açılış bildirgelerinin 4 haneli NACE (işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı) kodu 68.32.02, 68.32.03, 68.32.04, 81.10.01, 81.21.01 olan, “kat maliklerinin ana gayrimenkullerini yönetmek amacı ile birleşerek meydana getirdikleri ve kendilerinden ayrı bağımsız bir şahsiyeti olan, Gelir Vergisi Kanunu (GVK) 94. maddesinde “sair kurum” olarak tanımlanan, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) hükümlerine göre kurulan “ Apartman, Rezidans, Bina, İş Merkezi, Alışveriş Merkezi (AVM), Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Toplu Yapı (Site) Yönetimleri teşekkülleri adına genel kurullarınca ve/veya temsilciler kurullarınca yetkilendirilmiş Yönetici/ Yönetim KuruluBaşkanı / Yönetim Kurulu üyesi, Yönetici/ Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirildi ise bordrolu olarak çalışan Müdür işveren vekili,

“Sair Kurum Özel Üye” olurlar. Yönetimde bulunamazlar.

 • Kooperatif Özel üye adaylarından Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş kooperatif ana sözleşmesi kopyası, Genel Kurul Karar Defteri Noter Açılışı Ön Sayfa Fotokopisi, İlgili Vergi Dairesinden alınmış Vergi Numarası, varsa ilgili Tapu Dairesinden alınmış yönetim planı kopyası, En son yapılmış genel kurul kararının noterden tasdikli fotokopisi, kooperatif yönetim kurulu imza sirküleri ve üye başvuru formu, kooperatif özel üye adayının yetkilendirdiği gerçek kişilerden kimlik belgesi, Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi, Adli Sicil Kaydı Sorgulama, Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama, kooperatif yönetim kurulu tarafından yetkilendirilmiş müdür işveren vekili ise SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, gerçek kişi üye koşullarında bulunduğu hali ile ilgili kooperatif yönetim kurulu tarafından antetli kağıda yazılmış ve kaşe imza edilmiş şekli ile ad ve ünvana yazılı olarak üye olma talep yazısı alınacaktır.

Üye Olma Aşaması:

Üyeliğe Kabul: Her yeni üye adayı, başvuru formuna, iki dernek üyesinin referansını alacaktır. Referansı eşliğinde üyenin ticari faaliyetleri ve sektördeki bilinirliği Disiplin ve Etik Kurulu tarafından araştırılıp olumlu veya olumsuz notu ile sebepleri de bildirilmek şartı ile Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Yönetim Kurulu tarafından uygun görülürse üyeliğe alınacaktır. Yönetim Kurulu isterse üye adaylarını tanıyabilmek maksadıyla adaylardan ilave belge ve bilgi talep edebilir ve uygun görmediği üyeyi hiçbir açıklama yapmadan Yönetim kurulunun kararı ile reddedebilir. Disiplin ve Etik Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun görüşleri farklı olduğu takdirde üyelik işlemi Denetim Kurulu’nun yazılı görüşüne göre nihayetlenecektir.

Derneğin üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir.