PTYD Haber

Birlikten Kuvvet Doğar

birlikten kuvvet doğar

Birlikten Kuvvet Doğar

“Tam Kapanma” Döneminde Apartman ve Site Personelinin Çalışabilmesi İçin

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 26/04/2021 tarih ve E-89780865-153- sayılı “: Tam Kapanma Tedbirleri” konulu (İçişleri Bakanı imzalı) genelgesinin “EK: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ ” bölümünde 36. maddesindeki muafiyet ve 5. maddesindeki yüklenen sorumluluk çerçevesinde, yine 29.04.2021 tarih ve E­89780865­153­7705 Sayılı “Konu :Görev Belgesi Düzenlenmesi” genelgesi kapsamındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacı ile;

Aşağıdaki Nace Kodlarının E-Başvuru ( https://bit.ly/3nDQX8t )  sistemine tanımlanması için Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na gerekli başvuru PTYD – ETYD – ESSYÖNDER tarafından birlikte yapılmıştır.

muaffakiyet1