PTYD Haber

Çalıştay’da Öne Çıkan Gündemler

6 dernek ve eurofm’den güç bi̇rli̇ği̇. Çaliştay’da sektörün yol hari̇tası çi̇zi̇ldi̇, Türki̇ye profesyonel tesi̇s yöneti̇ci̇leri̇ ve tedari̇kçi̇leri̇ çalıştayı gerçekleşti̇ri̇ldi̇, Kat mülki̇yeti̇ kanunu yeni̇den yazılmalı.

Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan sektörlerinden birisi olarak profesyonel tesis yöneticileri ve tedarikçileri çalıştayı ile sektörün yol haritası belirlendi. Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği (PTYD) ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen Çalıştay’da sektörün sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Bu yıl birincisi düzenlenen Profesyonel Tesi Yöneticileri ve Tedarikçileri Çalıştayına, Avrupa Tesis Yönetim Ağı EuroFM Yönetim Kurulu Üyesi Levent ALATLI, Türkiye’de sektörün en büyük 6 derneğinin başkan ve yöneticilerinin yanı sıra İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Şeref KISACIK, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanı Hasan ÇELİK, Türk Standartları Enstitüsü TSE İstanbul Belgelendirme Müdürü Ahmet Nursi KARTAL, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı & Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanı Prof.Dr.Harun TANRIVERMİŞ, A.Ü. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Bölümü Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Yeşim TANRIVERMİŞ, Doç.Dr.Erol DEMİR, Sinan TERZİOĞLU, Salih DEMİRKAYA ile konusunda uzman avukatlar, akademisyenler ve iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

Sektörün Dünya’da yaklaşık 1,2 trilyon dolar, Türkiye’de ise 12-15 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu söyleyen Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği Kurucu Başkanı Yahya Sağır, “Böylesine büyük bir istihdam yaratan ve ülkelerin ekonomisine ciddi derecede katkı sağlayan bu sektörün sorunları oldukça fazla. Bu kapsamda Türkiye’de sektörün söz sahibi 6 derneğin başkanları ile yaptığımız protokol neticesinde çalıştay yapmaya karar verdik. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Profesyonel Tesis Yöneticileri ve Tedarikçileri Çalıştayında sektörün en önemli aktörlerini bir araya getirdik. PTYD organizasyonu ile gerçekleştirdiğimiz Çalıştaya İş dünyası temsilcileri, kamu, akademisyen ve çok sayıda insanı bir araya getirdik. 4 gün süren çalıştay’da sektörün sorunları masaya yatırılarak çözüm önerileri getirildi. Çalıştay sonucunda çıkacak rapor tüm paydaşlarla ve kamuoyu ile paylaşılacak” dedi.

Meslek Odası Kurulmalı
Türkiye’de bu sektörde hizmet veren yaklaşık 7000 firma tarafından 1 milyon’dan fazla kişiye istihdam yaratıldığının altını çizen Yahya Sağır, “Sektörde hizmet veren çok sayıda merdiven altı diye tabir edilen firma ve kişiler bulunmakta. Bu kadar istihdam yaratarak ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan sektörde her anlamdan standardizasyonun oluşması gerekiyor. Hizmet veren firmalar NACE kodlarına göre ayrılmalı ve kategorilerine göre sınırandırılmalıdır. Çalıştay’da, 6 dernek başkanı ile bir arada olduğumuz oturumda ise Meslek Odasının bir an önce kurulması yönündedir. Çalışacak personeller ise ilgili üniversite ve kurumlarda eğitimler almalı ya da mesleki yeterlilik belgesi alarak eğitime tabi tutulmalıdır. Bu kadar çok farklı disiplini bir arada barındıran ve bu sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı Çalıştay çok verimli geçti. Süreç içerisinde tek bir çatı altında da toplanarak ülke genelinde sesimizin daha çok duyulacağı etkinliklere imza atacağız”
şeklinde konuştu.

KMK Yeniden Yazılmalı
1965 yılından bu yana yürürlülükte olan Kat Mülkiyeti Kanunu’nun günümüz ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde olduğunu söyleyen İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Şeref Kısacak, KMK’nın tamamen değiştirilip yeninden yazılmasını gerektiğinin altını çizdi.

SAĞIR’a “Tapu Mührü”

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanı Hasan Çelik ise Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerilerini 3. Oturumda anlattı. Hasan Çelik konuşmasının bitiminde PTYD Kurucu Başkanı Yahya Sağır’a Türkiye’de bir ilk olan sektörde hizmet veren dernek ve firmaları bir araya getirdiği için temsilen “Tapu Mührü” takdim etti. TSE İstanbul Belgelendirme Müdürü Ahmet Nursi Kartal da Tesis Yönetiminde İSO ve TSE’nin öneminden bahsederken Yönetim Firmalarının mutlaka sertifikalandırma ve standardizasyona tabi tutulmaları gerektiğini ifade etti.

Tesis Yönetimi Milli Politika Olmalı

Tesis Yönetimi Neden Milli Politika haline getirilmesinin altını çizen Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı & Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ, “Tesis yönetimi mevzuatının yetersiz ve dağınık olması ve görevli ve yetkili kamu kurumunun tanımlanamaması sektörde birçok sorunu beraberinde getiriyor. Türkiye’de tesis yönetimi gelişim sürecinin başında ve henüz büyük ölçüde kurumsallaşmanın gerçekleştirilemedi. Üniversiteler olarak bu sektörde çalışan ve çalışmayı düşünen kişilerin eğitimlerinin nitelikli bir şekilde verilmesi hususunda üzerimize düşen ne varsa yapacağız” dedi.

Sektör Paydaşları Bir Arada
Profesyonel Tesis Yöneticileri ve Tedarikçileri Çalıştayına katılan ve sektörün yol haritasının çizilmesine katkı koyan herkese teşekkür eden PTYD Kurucu Başkanı Yahya Sağır, “Bu Çalıştayın gerçekleştirilmesinde büyük emekleri olan ve Türkiye’de bu sektöre yön veren TRMFA (Tesis Yönetim Derneği) YKB İbrahim Bozan’a, ETYD (Entegre Tesis Yönetim Derneği) Kurucu Başkanı Özcan Aksu’ya, ESSYÖNDER (Eskişehir Prof. Apt. Site ve Toplu Yapı Yön. Derneği) YKB Ali SEKİZLER’e, ASİYED (Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği) YKB ve TBM (Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı) Av. İbrahim GÜLLÜ’ye, ana sponsorlarımız Apsiyon CEO’su, PTYD Kurucu Üyesi ve Bşk.Yrd. Kudret Türk’e, Senyönet CEO’su – PTYD Kurucu Üyesi ve Bşk. Yrd. Mehmet YILDIZDOĞAN, METAY Kimya Kurucu Müdürü Ahmet Savaş’a, Çalıştay Başkanımız ve PTYD Tahkim Komisyonu Başkanı Murat Erdoğan’a ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Sektörün tüm paydaşlarının görüşlerine yer verilen ve bu yıl birincisi düzenlenen Profesyonel Tesis Yöneticileri ve Tedarikçileri Çalıştayında aşağıdaki konular masaya yatırıldı. 4 gün süren çalıştaya katılan kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerine, akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarına, iş dünyası temsilcilerine PTYD Kurucu Başkanı Yahya Sağır tarafından plaket ve sertifikalarını takdim edildi.

Akademisyenlerden Sunumlar
Ankara Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Bölüm Başkanları ve öğretim üyeleri tarafından “Tesis Yönetimi Neden Milli Politika Olmalı?, Tesis Yönetimine Global ve Yerel Bakış Dünyada ve Türkiye’de Gayrimenkul ve Tesis Yönetimi Eğitimi-Öğretimi ve Profesyonelleşme, firmalarda Sertifikalandırma ve Standardizasyon, Tesis Yönetiminde İSO ve TSE’nin Önemi, Firmalar Açısından İş Güvenliği Mevzuatı, Çalışanları Açısından Mesleki Yeterlilik , Sektörde İnsan Kaynaklarının Önemi, Sorunları ve Çözümleri, Tesis Yönetiminde Yöneticilerin Yaşadığı Sorunlar ve Çözümleri, Tesis ve sitelerde Enerji Yönetimi ve Sıfır Atık” konularında sunumlar yapıldı.

Avukatlardan Önemli Bilgiler İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuk Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanı, Türk Standartları Enstitüsü TSE İstanbul Belgelendirme Müdürü ve kamu kurumu temsilcileri tarafından “Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Vergi Hukuku, KMK’ya Göre Yönetimlerin Yaşadığı Vergisel Sorunlar ve Çözümleri, Tesis Yönetiminde KVKK Kanunu sorunlar ve çözümleri, KMK ve Kooperatif Kanunlarına Göre Yasal Tahsilatlar ve İcra İşlemlerinde Yaşananlar, Kamu-Özel İş birliği Modeli Uygulamaları ve Tesis Yönetimi Uygulamaları, İnşaatı Tamamlamadan İfas Eden Müteahhitler ve Sonrasında Yaşanan Yönetimsel Problemler” konusunda sektör temsilcilerine önemli bilgiler verdi.

İş Dünyasından Düşünceler
Yaşam alanlarında hizmet veren farklı sektörlere mensup iş dünyası temsilcileri “Sektörde ve Gelecekte Yazılımların Önemi Yazılımcılardan Beklentiler, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinin Tesislerde Uygulamaları, Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinin Tesislerde Uygulamaları, Gayrimenkul Yönetiminin Geleceği, Türkiye’nin Depremselliği ve Yapısal Hasarları Etkileyen Faktörler” hakkında düşüncelerini aktardılar.


Yahya SAĞIR
Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği – PTYD
Kurucu Genel Başkan